Ommen

Terugblik vrijwilligersbijeenkomst 14 juni 2022

Op 14 juni hebben bestuur en vrijwilligers in de tuin bij Machteld Oudshoorn gezellig bijgepraat onder het genot van een heerlijke Indische maaltijd. Daarna is in 3 groepjes gebrainstormd over de huidige activiteiten (wat loopt goed, wat kan beter/anders, waarmee stoppen en suggesties voor verbetering/vernieuwing) en mogelijke (nieuwe) activiteiten.

De bijeenkomst heeft mooie ideeën opgeleverd, die nader worden uitgewerkt.

Onderstaand een paar foto's.