Ommen

Voorzitter

Caroline Dekker
Tel.: 0529-463308
Email: voorzitter@groeienbloeiommen.nl

Secretaris en websitebeheerder

Yvonne Seuntjens
Tel.: 06 15453377
E-mail: secretaris@groeienbloeiommen.nl 

Penningmeester

Tineke Attema
Tel.: 06 11466055
E-mail: penningmeester@groeienbloeiommen.nl 

Bankrekeningnummer afd.Ommen Groei & Bloei: NL31 RABO 0384 6496 02

Bestuurslid

Machteld Oudshoorn

Bestuurslid

Betsie Grondman

Overige functies binnen Groei & Bloei Ommen

Organisatie excursies

Greet ten Brinke en Herma Colijn
Tel.: 06 28262456
Email: hermacolijn@gmail.com

Coördinator bloemschikken en coördinator bloemschikken rayon Oost

Betsie Grondman-Roozeboom
Tel.: 0529 785202
Email: bloemschikken@groeienbloeiommen.nl

Nieuwsbrieven

Caroline Dekker
Tel.: 0529-463308
Email: nieuwsbrief@groeienbloeiommen.nl

Organisatie lezingen

Machteld Oudshoorn en Rineke Overduin
Email: lezingen@groeienbloeiommen.nl

Organisatie open tuinen

Wim Weitkamp
Tel.: 0529-463666
Email: opentuinen@groeienbloeiommen.nl

Webmaster

Yvonne Seuntjens
Tel: 06 15453377
Email: secretaris@groeienbloeiommen.nl

Fotografie

Tineke Attema en Machteld Oudshoorn

Beheerder Facebookpagina

Tineke Boessenkool
Email: facebook@groeienbloeiommen.nl

Ledenadministratie

Adri Bader
Email: secretaris@groeienbloeiommen.nl

Lid van verdienste

Mevr. S.H.R. Grootenhuis-Tonckens (Sieneke)