Ommen

Vragen, opmerkingen, suggesties?

Neem dan contact op met het bestuur

Step

Ik wil graag bloemschikken met Groei & Bloei en meld mij aan voor:

Betaling van het verschuldigde bedrag vóór de eerste les op bankrekening NL31RABO 0384649602 t.n.v. afd. Ommen Groei & Bloei. Vermeld bij de betaling je naam en adres. Je aanmelding is definitief als je betaling is ontvangen.