Ommen

We zijn op zoek naar jou!

Onze voorzitter en secretaris/webmaster hebben eind maart afscheid genomen na respectievelijk 8 en 5 jaar deelname aan het bestuur. Daarom is het bestuur op zoek naar twee nieuwe bestuursleden én een webmaster.
 
Wat doet het bestuur zoal:
Het bestuur vergadert 1 avond per maand bij een van ons thuis, daarnaast overleggen we vooral via e-mail, WhatsApp en soms via Zoom.
De tijdsinvestering is gemiddeld een dagdeel per week.
Het is echt teamwerk en we gaan informeel met elkaar om. Deel zijn van het bestuur maakt dat je mede de koers van de afdeling bepaalt en veel mensen leert kennen. 

We onderhouden actief contact met:
•  de diverse teams vrijwilligers; bieden ondersteuning en zijn vraagbaak. 
•  het landelijk bestuur en de landelijke ledenraad van Groei en Bloei
•  diverse andere afdelingen in de regio; met afdeling Salland hebben we
    jaarlijks een overleg en stemmen diverse activiteiten en ideeën ook
    tussentijds met elkaar af.  

Jaarlijks stellen we een jaarprogramma op met een planning van de diverse activiteiten en verzorgen we de informatie en PR naar de leden (nieuwsbrief en website).
Eveneens jaarlijks organiseren we een Algemene Ledenvergadering waarin we (financiële) verantwoording afleggen over het afgelopen jaar aan onze leden. 
Als bestuur zijn we mede-verantwoordelijk voor ledenwerving en een actueel bijgehouden ledenbestand en -administratie.
 
Wat doet de voorzitter zoal:

  • Bereidt samen met de secretaris de bestuursvergaderingen en de ALV voor, leidt deze vergaderingen in goede banen en bewaakt dat genomen besluiten worden uitgevoerd.
  • Is eerste aanspreekpunt voor de andere bestuursleden en zorgt er (mede) voor dat alle bestuursleden hun eigen functie met plezier blijven uitvoeren.
  • Vertegenwoordigt de afdeling naar buiten (andere afdelingen en landelijk Groei & Bloei) en is het gezicht van de afdeling voor de eigen leden.


Wat doet de secretaris zoal:

  • Bereidt samen met de voorzitter de bestuursvergaderingen en de ALV voor en verzorgt de verslaglegging inclusief jaarverslag voor de ALV.
  • Is een belangrijke spin in het web, onderhoudt met veel personen en partijen contact, intern en extern en is verantwoordelijk voor de ledenadministratie.

Spreekt een van deze functies aan of wil je meer informatie, neem dan gerust contact met ons op: Caroline Dekker (voormalig voorzitter, 06 4153 6881), Yvonne Seuntjens (voormalig secretaris, 06 1545 3377).
 

Webmaster

We zijn op zoek naar een vrijwilliger die het leuk vindt om onze website actueel te houden. 
Je hoeft dit niet alleen te doen. Ons bestuurslid Betsie Grondman weet van de hoed en de rand en houdt samen met jou de website bij.

We zorgen ervoor dat je ingewerkt wordt en er is een webmastersforum waar je allerlei vragen kunt stellen via de website. 
Het aantal uren per week is wisselend en afhankelijk van de activiteiten die we als Groei & Bloei Ommen organiseren. Gemiddeld genomen moet je denken aan ca. 2-3 uur per week.

Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Betsie Grondman, e-mail: lambertha58@gmail.com of tel. 0529 785202.