Ommen

Algemene Ledenvergadering 6 maart 2024

We nodigen je graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Groei & Bloei Ommen die wordt gehouden op 6 maart 2024 om 19.30 uur in de Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, Ommen.
De ALV is alleen toegankelijk voor leden van Groei & Bloei Ommen. De toegang is gratis.

Onderstaand vind je de agenda voor deze vergadering, met een link naar de bijbehorende stukken.
 

AGENDA

1.  Opening

2.  Verslag algemene ledenvergadering d.d. 22 maart 2023 (bijlage, klik hier
)

3.  Jaarverslag 2023 (bijlage, klik hier)

4.  Financieel verslag over 2023 en begroting 2024 (bijlage, klik hier)

5.  Verslag kascommissie: Henk Meulenaar en Herma Colijn

6.  Voorstel tot decharge bestuur

7.  Benoeming leden kascommissie

8.  Benoeming nieuwe bestuursleden

9.  Landelijke ontwikkelingen

10. Rondvraag

11. Afscheid vrijwilligers

12. Sluiting
 

Aansluitend aan de ALV zo rond 20.30 uur zal Birte Blommers een korte presentatie geven over de Workshops Biodiversiteit die we met haar in het najaar gaan organiseren. Daarover kun je al iets lezen in ons programmaboekje 2024.

Om je kennis nog wat uit te breiden houden we daarna een tuin-pub quiz en een verloting met mooie prijzen(neem wat contant geld mee om lootjes te kunnen kopen). Zorg dat je erbij bent, je bent van harte welkom.

 

 

Datum:     6 maart 2024

Locatie:    Theater Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, Ommen

Aanvang:  19.30 uur / aanvang vervolg 20.30