Ommen

Het Bestuur van Groei & Bloei Ommen

Voorzitter

Harriët Weitkamp-de Wilde
Tel.: 0529-463666
Email: voorzitter@groeienbloeiommen.nl

Secretaris en websitebeheerder

Yvonne Seuntjens
Tel.: 06 15453377
E-mail: secretaris@groeienbloeiommen.nl 

Penningmeester

Tineke Attema
Tel.: 06 11466055
E-mail: penningmeester@groeienbloeiommen.nl 

Bankrekeningnummer afd.Ommen Groei & Bloei: NL31 RABO 0384 6496 02

Organisatie open tuinen en plantenruilbeurs

Mimi Kwant-van Aken
Tel.: 0529-454866
Email: opentuinen@groeienbloeiommen.nl

Organisatie lezingen en nieuwsbrieven

Caroline Dekker
Tel.: 0529-463308
Email: lezingen@groeienbloeiommen.nl

Overige functies binnen Groei & Bloei Ommen

Organisatie excursies

Greet Hooijer
Tel.: 06 53615715
Email: tuinexcursies@groeienbloeiommen.nl

Coördinator bloemschikken en coördinator bloemschikken rayon Oost

Betsie Grondman-Roozeboom
Tel.: 0523–676566
Email: bloemschikken@groeienbloeiommen.nl

Webmaster

Yvonne Seuntjens
Tel: 06 15453377
Email: secretaris@groeienbloeiommen.nl

Fotografie

Tineke Attema en Machteld Oudshoorn

Beheerder Facebookpagina

Tineke Boessenkool
Email: facebook@groeienbloeiommen.nl

Ledenadministratie

Adri Bader
Email: secretaris@groeienbloeiommen.nl

Redactie advertenties

Wim Weitkamp
Email: wim@delindenbergh.nl

Lid van verdienste

Mevr. S.H.R. Grootenhuis-Tonckens (Sieneke)