Ommen

Lezing 16 nov. "De Cruydt_Hoeck"

Jasper Helmantel, eigenaar van Cruydt-Hoeck, kwekerij van wildebloemenzaden en inheemse planten, zal op 16 november 2023 in zijn lezing uitgebreid ingaan op het actuele thema biodiversiteit.

Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit ons landschap. Jasper vertelt op inspirerende wijze over het belang van het terugbrengen van natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen.

In de natuur hangt alles met elkaar samen, de rol van wilde planten in onze ecosystemen laat dat goed zien: de aanwezige insecten in ons land zijn goed afgestemd op de inheemse planten die hier van nature groeien.

Jasper Helmantel: “Het is onze missie om u te helpen meer biodiversiteit te creëren. Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit en dus aan de leefomstandigheden van wilde bijen, vlinders en vogels. Op alle plekken waar iets kan groeien, een wegberm, een (kantoor)tuin of een schoolplein, kan de soortenrijkdom worden verhoogd. Denk daarbij aan inheemse bloemenweides, inheemse bomen, struiken en planten in waterpoelen.”

Over Cruydt-Hoeck

Cruydt-Hoeck is kweker en leverancier van inheemse wildeplantenzaden en ecologisch passende bloemenweidemengsels. Met gedegen praktisch en ecologisch advies helpt Cruydt-Hoeck gemeenten, (groen)bedrijven, plannenmakers en particulieren met het creëren van succesvolle bloemenweides.

Cruydt-Hoeck heeft in 2017 Kwekerij De Heliant overgenomen en voortgezet. Sindsdien worden er in Nijeberkoop naast wilde bloemenzaden ook inheemse wilde planten gekweekt op ecologische wijze. Het sortiment dat verkocht wordt via de webshop bestaat uit planten voor in bloemenweides en tal van bijzondere inheemse wilde planten, varens, inheems bosplantsoen en stinzenbollen.

Foto: Cruydt-Hoeck

Datum: 16 november 2023

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Carrousel, Reeuwijkstraat 5, Ommen.