Ommen

Terugblik Lezing over de Vecht 24 september 2019

Boeiende lezing van Johan Poffers

Dat ze in een mooie omgeving wonen, wisten de meeste leden Groei & Bloei Ommen wel. Maar na de lezing over het Vechtdal van Johan Poffers, op dinsdagavond 24 september in De Caroussel, werd het de 57 aanwezigen helemaal duidelijk hoe prachtig het hier is. En nog mooier sinds de natuurontwikkelingsprojecten in Hardenberg, Ommen en omgeving, liet Johan zien. De Vecht en omgeving trekt veel nieuwe dieren, maar ook soorten die al lang verdwenen waren en nu weer terug zijn, nu de leefomgeving weer geschikt voor hen is.

De natuurkenner en fotograaf zet zich onvermoeibaar in op het gebied van natuurbescherming in en om Hardenberg. De beelden van wat er in de nabijheid van de halfnatuurlijke laaglandrivier Vecht leeft, groeit en bloeit waren heel divers. Veel verschillende vogels, zoals de ijsvogel en de zwaluw die weer nestelen in de oevers, de otter en de bever. En groepen zilverreigers, paapjes, lepelaars, wulpen, futen, grutto’s en een jagende aalscholver met een vis in de bek, precies op het goede moment vastgelegd door de fotograaf.

Johan toonde met een filmpje dat het bevaarbaar maken van de meanders van de Vecht niet altijd zo gelukkig uitpakt voor de natuur: door de golfslag verdween het nest van een broedende fuut met eieren en al onder water.

Poffers zette vast en zeker vele leden aan om eens een kijkje te nemen in de gebieden waar hij zo vol enthousiasme over praat: zoals de Loozensche Linie tussen Hardenberg en Gramsbergen, en Vechtpark Radewijkerbeek waar een nevengeul is gerealiseerd met rietmoeras, een poel en plas-dras natuur. Vooral dat laatste is voor vogels belangrijk, omdat in ondiep water veel voedsel te vinden is.

De avond vloog voorbij.

Tekst: Tineke Boessenkool