Activiteiten & Actueel

't Blommentje

't Blommentje is het clubblad van Groei & Bloei  afd. Ommen.

Het verschijnt 4 x per jaar. Alleen leden van Groei en Bloei Ommen ontvangen het clubblad. Het is een kleurrijk blad met foto's van tuinen uit de omgeving, tips wat betreft het programma van Groei en Bloei Afdeling Ommen, verslagen en ander nieuws vanuit de leden.

Redactie: Tineke Langbroek, Ella Roelfs.

Opmaak advertenties: Wim Weitkamp.

Eindredactie: Ella Roelfs.

Ook leden van Groei & Bloei Ommen  kunnen stukjes inzenden die met Groei en Bloei te maken hebben.

Voor nummer 60, februari, maart, april 2017, kopij inzenden voor 15 december 2016.

foto: Ella Roelfs
meer

De redactie van 'T Blommentje: Ella Roelfs en Tineke Langbroek.

        

 

 

16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase