Diversen

Deze foto's zijn toegezonden door leden, voor plaatsing op de website, ook uw foto kan hier staan. De foto's moeten wel een relatie hebben met Groei & Bloei, tuinen, planten en de natuur. Klik voor zenden foto's

Alliumverrassing

Bvenstaand verschijnsel deed zich voor in de tuin van Liek Enthoven. Zij vroeg advies aan Groei & Bloei hierover en kreeg onderstaan antwoord:

 "De lezer heeft het goed gezien. Bij Allium ‘Purple Sensation’ kun je in het hart van het bloeischerm witte bolletjes vinden. Dit zijn zogenoemde broedbollen of bulbillen. Verschillende soorten Allium doen dit. Ze zorgen er echt goed voor dat ze niet uitgestorven raken. Naast de bol als overlevingsstrategie maken ze ook vaak nog zaaddozen en deze broedbollen. De broedbollen vallen na enige tijd op de grond en kunnen, als ze in de grond terechtkomen, binnen enkele jaren zorgen voor bloeiende planten. Als u Allium ‘Purple Sensation’ niet rooit, kan er na een paar jaar een mooi gevuld perk met deze sierui ontstaan. Een mooie manier om de overgang van voorjaars- naar zomerbloeiers te maken. Sommige soorten Allium produceren echt heel veel broedbollen, en dan ligt de kans op een plaag in het verschiet: die geldt bijvoorbeeld voor Allium vineale en Allium paradoxum".

meer
foto: Mieke Hellwich
16
Feb
STORMSCHADE
15
Feb
angela’s tuin tussenfase