Ommen

Stukken t.b.v. de Algemene Ledenvergadering van Groei & Bloei Ommen d.d. 30 september 2020

De Algemene Ledenvergadering (ALV) van Groei & Bloei Ommen wordt gehouden op 30 september 2020, om 19.30 uur in de Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, Ommen.
De ALV is alleen toegankelijk voor leden van Groei & Bloei Ommen. De toegang is gratis.

Onderstaand vind je de agenda voor deze vergadering, met een link naar de bijbehorende stukken.

 

AGENDA

1.  Opening

2.  Verslag algemene ledenvergadering d.d. 28 maart 2019 (bijlage, klik hier)

3.  Jaarverslag 2019 (bijlage, klik hier)

4.  Financieel verslag over 2019 en begroting 2020 (bijlage, klik hier)

5.  Verslag kascommissie: Janny Leenheer en Machteld Oudshoorn

6.  Voorstel tot decharge penningmeester

7.  Benoeming leden kascommissie

8.  Aandachtspunten voor komend jaar

9.  Vacatures

10. Rondvraag

11. Afscheid Mimi Kwant, bestuurslid

12. Sluiting

Aansluitend, om 20.30 uur, verzorgen Lia Kok en Ben Bokhoven de lezing 'Fascinatie voor het Noorderlicht'.