Ommen

Algemene Ledenvergadering 22 maart 2023

We nodigen jullie graag uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Groei & Bloei Ommen die wordt gehouden op 22 maart 2023 om 19.30 uur in de Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, Ommen.
De ALV is alleen toegankelijk voor leden van Groei & Bloei Ommen. De toegang is gratis.

Onderstaand vind je de agenda voor deze vergadering, met een link naar de bijbehorende stukken.
 

AGENDA

1.  Opening

2.  Verslag:
     a. algemene ledenvergadering d.d. 30 maart 2022 (bijlage, klik hier)
     b. extra algemene ledenvergadering d.d. 21 september 2022 (bijlage, klik hier)

3.  Jaarverslag 2022 (bijlage, klik hier)

4.  Financieel verslag over 2022 en begroting 2023 (bijlage, klik hier)

5.  Verslag kascommissie:  Adri Bertling en Herma Colijn

6.  Voorstel tot decharge penningmeester

7.  Benoeming leden kascommissie

8.  Vacatures binnen het bestuur

9. Landelijke ontwikkelingen

10.  Rondvraag

11. Afscheid voorzitter Caroline Dekker en secretaris Yvonne Seuntjens

12. Sluiting
 

Aansluitend aan de ALV houdt Ella Roelfs een lezing over de schoonheid van wilde planten. Voor meer informatie klik hier
 

Datum:     22 maart 2022

Locatie:    Theater Carrousel, Van Reeuwijkstraat 5, Ommen

Aanvang:  19.30 uur / aanvang lezing 20.30 uur